Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fejlesztések finanszírozását érintő tanácsadó tevékenység

A HMH Zafir Zrt. célja, hogy az európai uniós fejlesztések különböző területeire irányuló projektfejlesztési és projektmenedzsment-szolgáltatásait a lehető legmagasabb ügyfél-elégedettség mellett nyújtsa vállalati és önkormányzati ügyfelei számára.

Célunk a beruházások kapcsán a teljes projektciklusban való részvétel. A legjelentősebb feladatok közül kiemelendő az előkészítésben való részvétel – a forrásszerkezet kialakítása, a megvalósíthatósági tanulmány vagy üzleti terv elkészítése, végül a pályázati dokumentáció összeállítása –, majd ezt követően a projekt szabályszerű megvalósításának pénzügyi, szakmai és adminisztratív segítése. 

Nemzetközi Innováció Menedzsment Tanácsadás
 
A HMH Zafir Zrt. Nemzetközi Innováció Menedzsment Tanácsadás (angolul: IMP³rove) szolgáltatásai által hosszú távú javulást érhet el az innovációs menedzsmentben. Az IMP3rove Értékelés során egyértelmű képet kap arról, hogy a fenti területeken milyen cége versenyképessége, hogyan viszonyul a versenytársakhoz, és milyen területeken tudna javítani az eredményén. Minősített tanácsadóink segítséget nyújtanak az Értékelés elkészítéséhez, és szakmai tanácsadással segítik a problémák feltárását és megoldási lehetőségek keresését cégük innováció menedzsment kapacitásának növeléséhez.
 
A cég szakszerű projektmenedzsmentje az európai uniós fejlesztési projektekben
 
 • elfogadja a projektmenedzsment hazai és nemzetközi normáit és etikai követelményeit;
 • aktívan hozzá kíván járulni a projektmenedzsment mint elfogadott és elismert szakma professzionális kialakulásához és szakmai színvonalának emeléséhez mind az elmélet, mind pedig a gyakorlati alkalmazás szintjén;
 • folyamatosan bővíti munkatársai szakismereteit és törekszik ezen új ismeretek gyakorlatba történő átültetésére;
 • figyeli, hogy az európai uniós projektek megvalósítása során is érvényesüljenek a szakma ajánlásai, jelzi a szakma felé, ha új, megválaszolásra váró kihívásokkal találkozik;
 • a projektvégrehajtás során törekszik arra, hogy ügyfelei felismerjék, hogy bizonyos feladatokat a projektszemlélet elfogadásával, meghonosításával eredményesebben lesznek képesek elvégezni;
 • támogatja és ügyfélkapcsolatai révén is elősegíti a szervezetet azon célkitűzését, hogy a magyarországi fejlesztési projektek minél hatékonyabban és sikeresebben valósuljanak meg.
Szakmai munkánk célja
 
 • információszolgáltatás, problémafelvetés szakmai és technikai kérdésekben;
 • érdekképviselet bizottsági üléseken, konferenciákon, szemináriumokon és szakmai álláspontok közzétételén keresztül;
 • segítségnyújtás és információszolgáltatás a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban;
 • véleménynyilvánítás a hazai, társfinanszírozott és közvetlen európai uniós pályázati lehetőségekkel és egyéb támogatási formákkal kapcsolatban;
 • kapcsolattartás a programirányító szervekkel és egyéb döntéshozókkal;
 • a megfelelő pályázati projektek kialakításának ösztönzése.
 
A  HMH Zafir Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szakértelmével hozzájáruljon önkormányzati ügyfelei fejlesztési elképzeléseinek megvalósulásához. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatok a 2014-2020 közötti időszakban is képesek legyenek megvalósítani tervezett városfejlesztési elképzeléseiket, természetesen gazdasági lehetőségeik és korlátaik maximális figyelembevételével.
 
A HMH Zafir Zrt. szakmai programja előrevetíti a település- és területfejlesztés finanszírozási és gazdasági fenntarthatóság jövőben járható útját. HMH Zafir Zrt kész részt venni minden olyan kezdeményezésben, amely hozzásegíti ügyfeleit, hogy fejlesztési elképzeléseiket megvalósíthassák.