Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Innovációs járulékra épülő kutatás-fejlesztési projektek

A Megrendelő által fizetendő Innovációs járulék, szervezetünk segítségével fejlesztési forrásként szolgálhat kutatás-fejlesztési projektek finanszírozására.

Szakértő munkatársaink többéves tapasztalattal rendelkeznek az Innovációs járulék terhére történő fejlesztési projektek kivitelezésében. Ennek során a téma megfelelő megválasztásától – a sikeres és hasznos kivitelezésen át - egy esetleges későbbi APEH revízió kapcsán a Megrendelő szakmai támogatása tekintetében is jelentős speciális tudást halmoztak fel.
 
Az Innovációs járulék terhére történő együttműködéseknél minden esetben a vonatkozó jogszabályokra és ajánlásokra (2003. évi XC. és 2004. évi CXXXIV.Törvény, Frascati kézikönyv) hivatkozó szakmai állásfoglalással támogatjuk az adott projektet .
 
Az Innovációs járulékról általában
 
Az innovációs járulékot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény vezette be az Innovációs Alap egyik forrásaként és az így az innovációs folyamatok támogatásának stratégiai eszköze.
 
Az innovációs járulékot fizetők köre
 
Az adó alanyának a számviteli törvény szerinti gazdasági társaság számít, de kivételnek számít ezek közül a kisvállalkozás, a mikro-vállalkozás, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság. Nem kell továbbá innovációs járulékot fizetnie annak a vállalkozásnak, amelyet a tárgyévben jogelőd nélkül alapítottak, még akkor sem, ha a méretei vagy a tulajdonosi köre miatt kötelezett is lenne rá. Szintén nem minősül adóalanynak az a gazdálkodó szervezet, amelyet nem a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint alapítottak (pl. közhasznú társaság, szövetkezet, nonprofit társaság).
 
Tehát azok a vállalkozások kötelezettek járulék fizetésére, amelyeknél:
 
az összes foglalkoztatotti létszám 50 főnél több, és az
éves nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg
 
Az innovációs járulék mértéke
 
Az innovációs járulékot a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§-ban meghatározottak szerint kell számolni, a járulékalap így megegyezik a helyi iparűzési adó alapjával. Mentes az adóalapnak az a része, (legfeljebb az adóalap 90%-a) amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve, hogy azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő adó terheli. Az innovációs járulék mértéke az adóalap 0,3%-a
 
Az innovációs járulék csökkentése
 
Az innovációs járulék éves bruttó összegéből levonható (legfeljebb a kötelezettség mértékéig) a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége, valamint a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő vagy közhasznú szervezettől megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenység költsége. A levonható költségeknek azt a részét, amelyre az államháztartásból támogatást kap a vállalkozás, nem lehet csökkentő tételként figyelembe venni.